Actievoorwaarden Momentum's giveaway actie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Momentum's giveaway-actie 2022. Door deelname aan de actie accepteer je deze voorwaarden.

Deelname actie

1.    Deelname aan de actie is kosteloos.

2.    Deelname vindt plaats wanneer je het inschrijfformulier op de actiepagina hebt ingevuld.

1.    Eenmalige deelname per persoon.

2.    Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.

3.    De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.

4.  OrthoPharma BV behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

5. De korting of persoonlijke kortingscodes zijn tot 24 uur na inschrijving geldig.

Persoonsgegevens

1.   Van alle deelnemers worden de gegevens geregistreerd. Deze gegevens zullen – conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens – niet worden gedeeld met derden en/of worden gebruikt. Door de actievoorwaarden te accepteren ga je akkoord met communicatie rondom de actie.

2.    Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Momentum nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.

3.    Op de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie, dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.

Winnaar

1.    De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.

2.    De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het opgegeven e-mailadres. Ook wordt de winnaar bekendgemaakt op de socialmediakanalen van Momentum.

3.    Wanneer de winnaar zich niet binnen 30 dagen na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.

4.    Momentum is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

5.    Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

6.    Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

Eventuele vragen, klachten en/of opmerkingen rond deze actie kunnen worden gecommuniceerd per e-mail naar info@mijnmomentum.nl