Algemene voorwaarden Orthopharma BV

Januari 2019

 

 1. Toepasselijkheid

Voor alle bestellingen in onze onlineshop gelden de volgende algemene voorwaarden. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.

Onder consument wordt verstaan een koper, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. Onder handelaar wordt verstaan: natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt.

 

 1. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Orthopharma BV.

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

 1. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is Nederlands.

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. U kunt de tekst van de overeenkomst via onze klanten-login raadplegen.

 

 1. Leveringsvoorwaarden

Voor leveringen in Nederland brengen wij geen verzendkosten in rekening.

Wij verzenden de goederen; het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk.

 

 1. Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

 • Paypal
 • iDeal
 • Maestro
 • Mastercard
 • Visa
 • Bankoverschrijving
 • Betaal na ontvangst

Met uitzondering van Betaal na ontvangst en tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, moeten wij het bedrag ontvangen hebben voordat we uw bestelling kunnen verwerken en de producten kunnen verzenden.

 

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.

 

 1. Schade tijdens bezorging

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

 

 1. Garanties

Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.

De verjaringstermijn voor vorderingen op grond van gebreken bedraagt bij tweedehands artikelen een jaar vanaf het moment van aflevering van het product.

De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt

 • in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
 • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw
 • in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
 • in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn.

 

Informatie aangaande eventueel geldende bijkomende garanties en de precieze voorwaarden die daarvoor van kracht zijn vindt u bij het desbetreffende product en op de speciale informatiepagina's in de webwinkel.

 

Klantenservice: Voor vragen, klachten en bezwaren kunt u onze klantenservice bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer: +31 (0)546 549 500 of per e-mail op: info@mijnmomentum.nl

 

 1. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk:

 • in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
 • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
 • Bij gegeven garanties, vooor zover overeengekomen
 • voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn.

 

In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee in zulke gevallen normaal rekening moet worden gehouden. Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

 

 1. Gedragscode

Wij hebben ons aan de volgende gedragscodes onderworpen:

Trusted shops kwaliteitscriteria:

https://www.trustedshops.com/tsdocument/%20TS_QUALITY_CRITERIA_nl.pdf

 

 1. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.