Actievoorwaarden Slank 2016 Challenge

OrthoPharma BV 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Momentum Slank 2016 Challenge

Door deelname aan de actie accepteer je deze voorwaarden.

  1. De actie is alleen geldig op het Momentum Lifestyle Programma
  2. Een kortingscode geeft recht op een eenmalige korting van € 26,- inclusief btw
  3. Maximaal 1 kortingscode aanvraag per e-mailadres
  4. De kortingscodes zijn geldig van 27 december 2015 t/m 7 maart 2016
  5. De kortingscodes zijn inwisselbaars bij deelnemende Momentum coaches en webshops in Nederland
  6. De kortingsvoucher is niet te gebruiken in combinatie met andere promoties of inwisselbaar voor contanten
  7. OrthoPharma BV behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen
  8. Van alle deelnemers worden de gegevens geregistreerd. Deze gegevens zullen – conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens – niet worden gedeeld met derden en/of worden gebruikt. Door de actievoorwaarden te accepteren ga je akkoord met communicatie rondom de actie
  9. Op de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie, dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank
  10. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond deze actie kunnen worden gecommuniceerd per e-mail naar marketing@mijnmomentum.nl