Actievoorwaarden Najaarsactie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Najaarsactie 2018. Door deelname aan de actie accepteer je deze voorwaarden.

  1. De actie is alleen geldig op de Momentum Kuur.
  2. De korting of kortingscodes zijn geldig van 15 oktober 2018 t/m 19 november 2018.
  3. Indien van toepassing, maximaal 1 kortingscode per bestelling.
  4. OrthoPharma BV behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
  5. Van alle deelnemers worden de gegevens geregistreerd. Deze gegevens zullen – conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens – niet worden gedeeld met derden en/of worden gebruikt. Door de actievoorwaarden te accepteren ga je akkoord met communicatie rondom de actie.
  6. Op de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie, dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.
  7. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond deze actie kunnen worden gecommuniceerd per e-mail naar info@mijnmomentum.nl